Deze week heb ik een klein filmpje gemaakt over het vangen van een ransuil in een enorme loods in Sittard.ransuil in loods_Snapshot

Het dier probeerde waarschijnlijk te jagen op muizen die in de buurt van de poort rondkropen, en is zo in de loods terechtgekomen. Uilen durven, eenmaal in de loods, niet door de openstaande poort naar buiten vliegen, zeker niet als er bedrijvigheid is in de hal. Michiel, twee stagiaires en ik trokken naar daar om de uil uit de loods te vangen. Na enkele pogingen lukte het om de uil in onze opgespannen mistnetten te krijgen. Omdat de ransuil verzwakt was, namen we hem mee naar het Natuurhulpcentrum. Ondertussen is het dier al terug vrij…