Raven (Corvus corax)

Raven in Vlaanderen

Raven zijn de grootste kraaiachtigen die in ons land voorkomen. Groter dus dan de kraai, roek, kauw, ekster en gaai, allemaal veel bekendere kraaiachtigen. Van midden 1600 tot midden 1900 werden raven overal in Europa verdelgd, voornamelijk omwille van bijgeloof. Dit leidde tot het verdwijnen ervan in grote delen van Europa. In België bracht het laatste ravenkoppel in 1862 een nest groot. Maar het tij keerde, en meer en meer verdween bijgeloof naar de achtergrond en werd duidelijk dat elke soort zijn functie heeft in een gezond ecosysteem. Zéker een kadaveropriumer als de raaf is belangrijk, en daarom werden tussen 1973 en 1980 50 raven vrijgelaten in Wallonië. De dieren waren afkomstig uit Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. 

De herintroductie was een succes, want in 1980 vlogen 3 gezonde jongen uit in een nest gemaakt in de buurt van de Semois. Sindsdien breidt de soort langzaam in aantal uit, en wanneer ik in de Ardennen ben, zie ik ze geregeld overvliegen. Enkele jaren geleden plaatsten we hier een camera op een dood everzwijn, en al snel kwamen enkele raven in beeld. Hieronder kan je de beelden bekijken. Ondertussen zijn er ook meer en meer waarnemingen in Vlaanderen, en al enkele jaren verblijft er een koppel aan de rand van het militair domein in Koersel. 

In 2018 was het dan eindelijk zover: in het Meerdaalwoud bij Leuven broedde voor het eerst sinds meer dan 100 jaar terug een koppel raven, met minstens 3 jongen als resultaat!

Eind april 2020 maakte het Agentschap voor Natuur en Bos bekend dat een ravennest werd gevonden, met 1 uitgevlogen jong in Bosland in Hechtel-Eksel. Het jaar voordien werden ook al jonge dieren opgemerkt, maar een nest werd toen niet gevonden. Ook in de Voerstreek zitten al enkele jaren raven, en geregeld hoor of zie ik ze daar.

Net uitgevlogen raaf in Bosland, april 2020 (ANB, 2020)

De reden van de gestage raven-opmars is duidelijk. Heel wat grote hoefdieren, zoals reeën, everzwijnen en edelherten (voorlopig enkel nog in Wallonië) doen het erg goed. Hoewel raven ook wormen, fruit, bessen of kevers eten, zijn het voornamelijk aaseters, en die profiteren natuurlijk van de aanwezigheid van grote zoogdieren. Nu we in Limburg 2 wolven hebben rondlopen die jagen op groot wild en misschien zelfs op korte termijn voor nageslacht zouden kunnen zorgen, bestaat de kans dat in het kielzog van de wolf ook de raaf zal volgen! Wie weet lukt het om binnen enkele jaren beelden te maken van raven waarvoor ik nu naar Polen moest reizen!