Interessante PANO-reportage gisteren over het samenleven met de wolf.
Duidelijk is dat de wolf bij sommige mensen heel wat negatieve emoties opwekt. Maar wie de moeite doet om door die emoties te kijken, kan niet anders dan enkele conclusies te trekken:

1) De feiten zijn zwart op wit: een wolvenproof omheining werkt supergoed, wat er ook beweerd wordt. Het feit dat altijd dezelfde twijfelachtige uitzondering naar boven gehaald wordt, is zelfs het mooiste bewijs hiervan. Concreet in Vlaanderen: 1 twijfelgeval in 5 (!!) jaar tijd. Laat dit twijfelgeval dan in het slechtste geval effectief een overwonnen wolvenproof omheining zijn, dan is een wolvenproof omheining misschien niet voor 100%, maar voor 95% of 99% effectief. Heel erg jammer voor de dieren van de eigenaars die zich dan laten misleiden om dan maar niets te doen…Dit wordt dan misbruikt om te zeggen dat ‘een wolvenproof omheining niet werkt’. Onzin natuurlijk. Als een omheining om dieren binnen te houden dezelfde efficiëntie zou hebben als een wolvenproof omheining om wolven buiten te houden, zou elke diereneigenaar hier direct voor tekenen.

2) Sommige weides zijn inderdaad moeilijker dan anderen om een omheining te veranderen tot een wolvenproof omheining, maar zeker niet onmogelijk, integendeel. Ook hier wordt altijd maar weer opnieuw de uitzondering als regel aangenomen. Ik heb zelf heel wat weides gezien waar schapen gepakt werden, en bijna overal waren die aanvallen met eenvoudige (en goedkope) stappen te vermijden. Als iedereen bij wie het wél makkelijk is al eens de juiste maatregelen neemt, dan zijn we al een enorme stap verder, en wordt het leereffect van de wolven (wat zich nu bijvoorbeeld voordoet op pony’s) al een heel pak minder.

3) Voor sommigen onmogelijk om te doen, maar de feiten zijn nu eenmaal wat ze zijn: Welkom Wolf levert mensen al van voor de effectieve terugkeer van de wolf (maar toen het wel al duidelijk was dat de wolf ging terugkeren) duidelijke en correcte informatie over hoe je je vee kan beschermen. Sommige mensen hebben wat moeite met de directheid waarmee er vanuit Welkom Wolf wordt gesproken, maar de meeste mensen willen wél gewoon onverbloemde duidelijke informatie waar je iets mee kan. En dat doet Welkom Wolf nu eenmaal erg goed. Er zijn ondertussen heel wat eigenaars die spijt hebben dat ze niet van in het begin naar Welkom Wolf hebben geluisterd, en zich door wolvenhaters hebben laten misleiden ‘dat die omheiningen toch niet werken’. De cijfers zijn nu eenmaal wat ze zijn. Iedereen kan ze zo raadplegen.

4) Het Wolf Fencing Team doet goed werk, en wie kan rekenen op de hulp van het WFT bespaart zichzelf wat werk uit. Maar het WFT moét dit niet doen, en doet dit ook maar met de middelen die ze hebben (al wordt de dienst nu wel meer en meer gesubsidieerd). Elke eigenaar kan zelf óók initiatieven nemen. Klagen dat het 1.5 jaar duurt vooraleer het WFT bij jou gratis de palen komt inkloppen, maar ondertussen zelf niets doen, en dan de schuld steken op het WFT, is wel héél makkelijk. Als het lukt om zelf een omheining te plaatsen om dieren binnen te houden, zou het (in de meeste gevallen) geen probleem mogen zijn om die omheining zelf ook aan te passen tot een wolvenproof omheining.

5) Decennialang hebben natuur en wilde dieren voor alles en iedereen moeten wijken. Gelukkig zijn die tijden langzaam aan het veranderen. Maar dit betekent inderdaad dat er terug meer conflicten kunnen optreden tussen wilde dieren en mensen. Conflicten die meestal met weinig, en soms met wat meer moeite kunnen opgelost worden. Roepen, wenen en tieren dat die dieren dan maar weg moeten is wel héél erg makkelijk en draagt nergens toe bij. We kunnen niet elke wolf die een schaap pakt, elke vos die een kip pakt, elke bever die een iets te hoge dam bouwt, elke kauw die een nest in een schoorsteen maakt, elke steenmarter die op zolder te veel lawaai maakt, elk ree dat de rozen opeet of elke ekster die al eens een nest kleurrijke pimpelmezen rooft, uit de weg ruimen.

6) Opvallend veel wolvenhaters (en eigenlijk ook jagers) hebben blijkbaar schrik om ’s avonds nog in de bossen te wandelen omwille van de wolven. Na 5 jaar aanwezigheid van wolven in Vlaanderen en meer dan 20 jaar in West-Europa, is het duidelijk hoe gevaarlijk wolven nu écht zijn. Het toont eigenlijk gewoon aan hoe ver deze mensen eigenlijk van de natuur afstaan, terwijl zij het net zijn die dit verwijt maken naar anderen.