Een koppel monniksparkieten is altijd druk in de weer...

Een koppel monniksparkieten is altijd druk in de weer…

In het verleden heb ik nog al eens gepost over de Brusselse parkieten. Het zijn en blijven exoten, maar ik vind en blijf ze geweldig vinden. De meest voorkomende en ongetwijfeld bekendste parkieten zijn de halsbandparkieten, maar daarnaast leven er ook een aantal grote alexanderparkieten én ook nog enkele kolonies monniksparkieten. Deze laatste, oorspronkelijk afkomstig van Argentinië en Brazilië, maken zelf grote gemeenschappelijke nesten maken, met in elk nest verschillende “kamertjes”, één kamertje per koppel. Het zijn de enige parkieten die dit doen, maar zoals altijd heeft dit een reden. In hun thuisbasis in Zuid-Amerika bevolken ze de zogenaamde “pampas“. Dit zijn enorme vruchtbare grasvlaktes, maar op die grasvlaktes staan geen bomen met boomholtes waarin ze zoals de meeste andere parkietensoorten hun nest in kunnen maken. De evolutie heeft ervoor gezorgd dat ze dan de weinige hogere plekken die er dan wél zijn, ten volle benutten door het maken van die nesten. Monniksparkieten zoeken daarom ook veel vaker hun voedsel op de grond dan andere parkietensoorten.

Aan hun bouwsels is heel wat knutselwerk, dus zijn ze altijd leuk om te bekijken wanneer ze met de takjes in de weer zijn.

De monniksparkieten zijn in Brussel lang niet zo verspreid als de halsbanden, maar in een klein parkje in Ukkel (niet meer dan een stukje groen op het kruispunt van enkele drukke banen) staan enkele hoge bomen waar in enkele grote nesten te vinden zijn. Tot vorig jaar hadden de vogels ook nesten rond de lantaarnpalen gemaakt, maar om schade te voorkomen én om een poging te doen de populatie wat in te perken, zijn deze vorig jaar vernield.

Bij aankomst aan het parkje kon ik er niet naast kijken. Nu er geen bladeren aan de bomen meer hangen, vielen de enorme takkenconstructies erg op. De nesten kunnen tot 200kg zwaar en enorm groot worden! Net als de halsbanden hoor je de monniksparkieten eerder dan je ze ziet. Een twintigtal vogels zaten verspreid in de bomen, en sommigen waren druk bezig met de constructie van hun nest. Leuk om te bekijken, leuk om te filmen! De nesten worden trouwens niet alleen gebruikt om te broeden. Terwijl de Brusselse halsband- en alexanderparkieten tegen de avond verzamelen in enkele gemeenschappelijke slaapplaatsen verspreid over Brussel, blijven de monniksparkieten ’s nachts in hun nest. Hier is het veilig!

In principe zou deze soort moeilijk onze winters kunnen overleven, maar er wordt natuurlijk erg veel in tuinen bijgevoederd en hier profiteren de parkieten van. Mijn bedoeling is om nog eens terug te gaan in het broedseizoen, wanneer pa en ma druk in de weer zijn om hun jongen groot te brengen…

Je kan hiernaast of hieronder je mailadres ingeven, zodat je op de hoogte gehouden wordt van nieuwe berichten op deze blog.