Sermale-rivier

Sermale-rivier

Toen we in Nechisar National Park in Ethiopië waren, probeerden we zoveel mogelijk dieren te observeren, op allerlei mogelijke manieren. We trokken er vooral op uit om aan de Sermale-rivier, op de savanne, in de heuvels of tussen de struiken op zoek te gaan naar dieren, maar we hingen ook trailcams op en soms plaatsten we zelfs vallen om dieren te vangen, vooral voor dieren die ’s nachts actief zijn, of extreem schuw en daarom moeilijker zo te bekijken.

Aan de Sermalerivier plaatsten we zo enkele life-traps. Dit zijn vallen waarin de dieren levend gevangen worden, zodat ze na het bekijken snel terug vrijgelaten kunnen worden. Op een avond gingen we naar de Sermale-rivier om enkele vallen te plaatsen. Twee vallen waren leeg, maar in de derde zat een mangoeste! De Egyptische mangoeste (Herpestes ichneumon) en de witstaartmangoeste (Ichneumia albicauda) hadden we al enkele keren gezien, maar dit was een nieuwe soort. Na wat opzoekingswerk bleek het te gaan om een moerasmangoeste (Atilax paludinosus), een soort die nog niet was waargenomen in Nechisar National Park! Deze kleine roofdieren zijn zoals de meeste mangoestes echte omnivoren die voornamelijk vlees eten, maar niet te verlegen zijn om ook vruchten of fruit naar binnen te spelen.


Speciaal aan de moerasmangoeste is dat hij vaak in het water zwemt, hoofd boven water, terwijl hij geregeld kopje onder duikt om holletjes onder water te inspecteren op zoek naar waterdieren zoals kreeftjes, visjes,… Ze hebben opvallend lange en heel gevoelige vingertjes, waarmee ze in troebel water ook hun prooi mee kunnen ontdekken. Een leuke soort dus, en na wat geworstel haalden we de mangoeste uit de kooi, trokken nog wat haartjes voor een mogelijk DNA-onderzoek achter. Dit vonden we erg belangrijk, aangezien er nog maar weinig onderzoek gedaan was naar de dieren hier, en wie weet bleek deze moerasmangoeste wel een andere ondersoort te zijn, je weet nooit…