Dode dieren zijn eigenlijk een bron van leven. Ze bieden voedsel aan talrijke andere dier- en plantensoorten, en vormen dus eigenlijk een belangrijke schakel in een gezond ecosysteem.
Omdat er leuke diersoorten door een kadaver worden aangetrokken, trok ik twee weken geleden met Michiel naar de Ardennen. De bedoeling was om in een steengroeve een kadaver uit te leggen om zo na te gaan welke dieren er allemaal op af zouden komen.

We sleurden het everzwijn van ongeveer 60kg op een helling in de groeve en installeerden een trailcam, recht op het kadaver gericht. Vooraleer terug naar Vlaanderen te rijden, wachtten we nog even tot het begon te schemeren. In de groeve worden soms oehoes gezien, en nu onze grootste uilensoort in broedstemming komt, wilden we een poging wagen een oehoe te horen, en misschien zelfs ook te spotten. Lang moesten we niet wachten. Al snel hoorden we het typische “oehoe”-geluid. Twee oehoes riepen tegen elkaar op. Voorzichtig beklommen we de groeve, richting de geheimzinnig klinkende oehoeroep. Op zich al heel leuk, maar niet veel later vloog een oehoe recht voor ons, die we heel goed konden bekijken.

Nu zondag, een week later, keerden we terug om een eerste check te doen van de trailcam. Met succes, want er waren al enkele leuke soorten gepasseerd! Op veel beelden was een bosmuis te zien die over, langs en rond het kadaver trippelde. Ook 2 raven, toch zeldzame dieren, deden zich tegoed aan het everzwijn. Wanneer de raven op het everzwijn zitten, is pas echt goed te zien hoe groot een raaf eigenlijk wel is! Op een gegeven moment landde een buizerd, waarvan de raven eerst behoorlijk van schrikten. Raven laten zich echter niet doen, en langzaam maar zeker huppelde een raaf dichter en dicht, tot zelfs op het karkas terwijl de buizerd rustig zat te eten.
Op een van de laatste beelden is te zien hoe een dier eerst heel geïnteresseerd is in de camera, maar vervolgens toch inziet dat 60kg vlees veel interessanter is. Het is een wasbeer, die wel interesse toont, maar eten van het zwijn doet hij voorlopig nog niet. Eigenlijk verbaast het mij niet dat een wasbeer op de beelden te zien is. De groeve ligt redelijk dicht bij de Ourthe, en op verschillende zijriviertjes van de Ourthe heb ik al wasberen kunnen filmen.

Ik heb de camera nog laten hangen, dus ik hoop volgende week terug te kunnen gaan om te zien of er nog interessante dingen gebeurd zijn!