Een tijdje geleden trok ik nog eens naar Brussel, om daar Aziatische grondeekhoorns te gaan filmen. Dit zijn kleine gestreepte eekhoorntjes, chipmunks, die begin jaren ’70 werden uitgezet. Net als de halsbandparkieten die je overal in Brussel ziet rondvliegen, hadden de eekhoorntjes het er erg naar hun zin, en bouwde zich stilaan een grote populatie op in het Zonieënwoud.

Aziatische grondeekhoorn in Brussel

Er zijn enkele plekken in het Zonieënwoud waar ze vrij makkelijk te zien zijn, en toen ik mijn auto geparkeerd had, zag ik er al direct eentje lopen op de parking. Toen ik wat rondliep op de bospaadjes kon ik er nog enkele zien, maar alle dieren waren erg schuw. Op het einde van de korte wandeling liet er één diertje zich wat langer bekijken, en kon ik het ook filmen.

Hoewel deze eekhoorntjes wel geregeld in bomen klimmen, blijven het toch echte grondeekhoorns die onder de grond hun holletje maken. In die holletjes stockeren ze hun voedsel, vooral zaden als beukenootjes, eikels, hazelnoten,… die ze op de bosbodem gaan verzamelen. Eikels, die vrij zwaar zijn, bijten ze hoog in de bomen los, en de gevallen eikels gaan ze dan weer verzamelen. Ze blijven die gevonden nootjes in hun wangzakken proppen tot die volledig vol zitten, en kruipen dan snel terug in hun schuilplaats.

Net als onze eigen rode eekhoorn, houden ze in de winter geen winterslaap, maar een winterrust. Dit wil zeggen dat ze erg vaak slapen, maar toch geregeld wakker worden om te profiteren van de voedselvoorraad die ze in de winter hebben aangelegd. Die voedselvoorraad kan in totaal tot 6kg wegen, en verstoppen ze in zijgangetjes van de hoofdgang die tot 3m lang kan worden.

Hoewel het, zoals zoveel exotische dieren, fantastische beestjes zijn om naar te kijken, vreest men toch een beetje dat ze schade kunnen toebrengen aan onze eigen dieren. Gelukkig blijft de populatie gelukkig beperkt tot het Zonieënwoud, en verspreiden ze zich voorlopig nog niet. Aziatische grondeekhoorns mogen wel als huisdier gehouden worden, en ongeveer alles wat als huisdier gehouden mag worden, ontsnapt wel geregeld. Natuurlijk hopen we dat de Aziatische grondeekhoorns beperkt gaan blijven tot de groep in het Zonieënwoud in Brussel, en een tweede populatie in het Calmeynbos in De Panne.

Als je op de hoogte gehouden wil worden van verdere berichten op deze blog, kan je hiernaast je mailadres ingeven!