Topnatuur in Limburg: Dassen op zoek naar voedsel…

De laatste tijd heb ik een aantal leuke beelden kunnen maken van dassen die op zoek zijn naar eten. In een eerder berichtje schreef ik al over de perenboom. Nog altijd komen de dassen elke dag naar de boom om zich tegoed te doen aan de gevallen peren. Gisteren zaten Gina en ik nog op enkele meters afstand van een 6-tal dassen die luid smekkend aan het smullen waren van de gevallen vruchten. Maar gevallen fruit is natuurlijk niet het enige dat dassen eten, integendeel. Over het foerageren van de dassen in de Voerstreek heb ik een filmpje gemaakt:

Hun échte basisvoedsel vFilm dassen voeder.Movie_Snapshotormen, raar maar waar, regenwormen. Er zijn verschillende soorten regenwormen, maar de das heeft zich gespecialiseerd in de “Lumbricus terrestris“, de gewone regenworm, de worm die wij kennen uit onze tuinen. In bosgebieden komt deze soort niet zo veel voor, omdat de bodem hier voor deze beestjes wat te zuur is. Met zijn snuit tegen de grond geduwd besnuffelt hij de bodem totdat hij een regenworm ruikt, en trekt die dan met dé perfecte techniek voorzichtig uit de grond. Tot 200 wormen kan hij per nacht naar binnen spelen. Dit is ook nodig, Een regenworm weegt 5 gram, een das 12000 gram! Hoe dichter de das met zijn snuit tegen de bodem kan snuffelen, hoe makkelijker hij de regenwormen kan ontdekken. Een pasgemaaid gazon is dus ideaal! In de tuin van De Molenhoeve in ’s Gravenvoeren zijn de dassen ’s nachts dan ook geregeld te zien wanneer ze foerageren op de wormen.

Gelukkig zijn dassen daarnaast opportunisten die verder alles naar binnen spelen wat ze kunnen vinden: slakken, kevers, amfibieën, jonge vogels of konijntjes, gevallen fruit,… Alles vormt een welkome aanvulling op hun proteïnerijk regenwormendieet. Dus ook de perenboom die zijn vruchten nu al laat vallen.

Door de aanhoudende droogte was het voor dassen moeilijker om aan regenwormen te raken, dus kwamen de peren goed van pas. Elke keer ik naar de boom ga, komt de dassenfamilie bij zonsondergang tevoorschijn. Enkele volwassen dieren, maar ook een aantal jongen. Ik kan heel dichtbij de boom zitten om te filmen zonder dat de dassen mij in de gaten hebben, maar het enige probleem was dat mijn microfoon het smekkend geluid net niet goed genoeg kan opnemen. Daarom heb ik een toestelletje gekocht (Sony PCM-M10) waarmee ik het geluid wilde opnemen. Net voor zonsondergang verstopte ik het toestel in een struikje aan de basis van de perenboom, en dan was het wachten…

Er waren die dag weer heel wat peren gevallen, dus de dassen begonnen onmiddellijk aan de peren, en hun luiddruchtig gesmak werd perfect opgenomen! Hieronder kan je het geluid horen: 

Aan de rechterkant van deze pagina kan je je mailadres invullen. Ik verwittig je dan wanneer een nieuw artikeltje verschijnt!

Filmpje over gierzwaluwen…

Jonge gierzwaluw in het Natuurhulpcentrum

Jonge gierzwaluw in het Natuurhulpcentrum

Massa’s gierzwaluwen kregen we de laatste twee weken binnen in het Natuurhulpcentrum. Op een gegeven moment zaten er niet minder dan 103 tegelijkertijd in de Intensive Care die elke twee uur handmatig eten moesten krijgen. De reden van deze grote aantallen was de hitte. Gierzwaluwen broeden onder dakpannen of onder uitstekende daken in nestkasten, en daar kunnen de temperaturen hoog oplopen. Zo hoog zelfs, dat er voor de jongen soms niets anders opzit dan de nestkast voortijdig te verlaten. Ze tuimelen naar beneden, worden hopelijk gevonden en dan binnengebracht in het Natuurhulpcentrum.

Het grootbrengen lukt wel, maar een jonge vogel wordt nog altijd beter opgevoed door de eigen soort, en daarom proberen we soms jonge vogels in nestkasten te plaatsen van vogels van dezelfde soort, met ongeveer dezelfde leeftijd. Met pimpel- en koolmezen, winterkoninkjes en huismussen hebben we dit al met succes toegepast. Nu was het het ideale moment om dit eens te proberen met gierzwaluwen.

In Kortessem liep enkele jaren geleden een project rond de gierzwaluw waarbij er een aantal nestkasten aan het gemeentehuis gehangen werden. Hier trok ik gisteren naartoe met Michiel, en maakte er onderstaand filmpje over:

Dassen en peren…

Alweer even geleden dat ik hier nog een berichtje geplaatst heb, maar de laatste tijd was het nogal druk bij de dassen. Hoewel op jaarbasis het dieet van dassen voor meer dan de helft uit regenwormen bestaat, profiteren ze ook van tijdelijke voedselbronnen. Door de aanhoudende hitte begonnen vorige week de nog onrijpe peren te vallen van een oude perenboom vlakbij een dassenburcht. De eerste keer zag ik de dassen vanop een redelijk grote afstand rond de boom foerageren, dus de volgende dag besliste ik om de schuiltent aan de boom te zetten.

De tent bleef enkele dagen gewoon staan, maar op de eerste avond dat ik in de tent kroop kwamen de dassen al redelijk vroeg, rond 20u, naar buiten. Die eerste avond verschenen 4 dassen. Twee volwassen dieren en twee al redelijk grote jongen. Ze bleven de hele tijd binnen de valcirkel van de peren, en verorberden de ene na de andere vrucht. Heel leuk om te zien en te filmen, en ze naderden tot op enkele meters van de tent. Een andere keer zaten we gewoon buiten de tent. De wind stond goed en op een gegeven moment waren we omsingeld door 7 dassen! Het hoogste aantal wat gezien is, is 13. Ik heb ze nog niet allemaal samen kunnen filmen, maar de peren blijven vallen dus zal ik nog enkele keren teruggaan in de hoop zo een groot aantal dassen samen op beeld te krijgen. Het zou uniek zijn voor deze regio.

De perenboom is erg oud en helemaal hol aan de basis. Aan de basis is ook een opening, en ik volgde met de camera een das die een peer tussen zijn tanden droeg. Plots kroop hij door de opening in de perenboom, en was hij verdwenen! Wat ik toen pas daarhad was dat IN de perenboom een ingang is naar de dassenburcht! Iets later kwam de das terug naar buiten om weer verder te zoeken.

Zeker nu de dassen zo vroeg naar buiten komen is het leuk om ze te filmen. Deze week wil ik nog wat experimenteren met een GoPro (hieronder al een heel kort filmpje) én werk maken van een filmpje over dassen en hun voedsel, want onlangs heb ik ook nog leuke beelden kunnen maken van dassen die voorzichtig de ene na de andere regenwormen uit de grond trokken. Wil je op de hoogte gehouden worden, dan kan je hier rechts van deze pagina je emailadres invullen en ik verwittig je wanneer er een nieuwe post verschijnt.

De voorbije weken gidste ik trouwens enkele dassenwandelingen doorheen de Voerstreek. “Live” dassen zien zal tijdens deze wandelingen niet lukken, maar we passeren wel enkele bezette burchten en zien een aantal sporen. De volgende dassenwandelingen gaan door op 10 oktober, van 10u-12u en van 14u-16u. Inschrijven kan via info@voerstreek.be (kostprijs is 2 euro). Wel snel zijn, aangezien de vorige wandelingen snel volzet waren.